ВАШЕ ПРЕДНОСТИ, КАД ПРОДАЈЕТЕ ПРЕКО НАС

Оглашавамо Вашу некретнину првенствено на бугарским и међународним порталима за некретнине

Нудимо Вашу некретнину за продају преко наших домаћих и иностраних партнера

Састављамо сву документацију за склапање правног посла

По потреби заступамо странке приликом купопродаје на даљину, чиме се не захтева присуство странака приликом склапања правног посла код јавног бележника.

Продајте своју некретнину преко нас